پیام شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات صدوق به مناسبت سفر ریاست جمهری به استان یزد

شناسه : 787250

پیام شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات صدوق به مناسبت سفر ریاست جمهری به استان یزد


پیام شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات صدوق به مناسبت سفر ریاست جمهری به استان یزد

پیام شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات صدوق به مناسبت سفر ریاست جمهری به استان یزد

بار دیگر نسیم مهرورزی دولت دهم بر آسمان استان یزد وزیدن گرفت و بارقه های امید در این خطه از سرزمین ایران زمین به یمن حضور دوباره رئیس جمهور محبوب و مردمی جلوه گر شد،تا مردم همیشه نجیب یزد به برکت میزبانی فرزند شجاع و مردمی این مرزوبوم و مجموعه همکاران سخت کوشش در هیات محترم دولت و استان فرصتی دوباره برای تسهیل و شتاب فرآیند توسعه در این استان کویری یابند.

بی شک سفر رئیس محترم جمهور به این استان همچون گذشته می تواند زمینه های توسعه و پیشرفت را بیش از پیش فراهم سازد.

نگاهی گذرا به سفرهای اول و دوم رئیس جمهور و هیات محترم دولت نشان از علاقه مندی بی ریا و خالصانه مردم این منطقه به خادمان و دلسوزان نظام دارد و اکنون در آستانه این سفر ارزشمند و سرنوشت ساز،مردم قدرشناس و همیشه در صحنه شهرستان صدوق بار دیگر با حضور وصف ناپذیر خود عظمت و شکوه اراده ملت ایران در این خطه ولایتمدار را رقم زده و ضمن حمایت از سیاستهای خردمندانه دولت در عرصه های داخلی و خارجی نشان خواهند داد که لحظه ای از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی که با خون هزاران شهید به ثمر رسیده است دست نخواهند کشید.

از مردم عزیز و همیشه در صحنه شهرستان صدوق می خواهیم با حضور پر نشاط در آئین استقبال از رئیس محترم جمهور و هیات دولت در استان شرکت نموده و همچون گذشته صحنه های بدیعی از اتحاد ، همبستگی ، همراهی با نظام مقدس جمهوری اسلامی و خادمان ملت را خلق نمائید تا انشاءالله این سفر با برکت همچون سفرهای پیشین اسباب رشد و شکوفایی استان و شهرستان صدوق را بویژه در ابعاد فرهنگی بیش از پیش فراهم سازد.