پیام فرماندار

شناسه : 784037

پیام فرماندار


پیام فرماندار

پیام فرماندار
امام‌خمینی(ره) : اگر وحدت داشته باشید، فریاد تفرقه افکنان برشما تاثیری نخواهد داشت.
 
 «وحدت » از مفاهیمی است که فهم آن بسیارسهل است ولی همواره عوامل و موانعی بوده است که جوامع اسلامی درعمل نشان داده‌اند که در فهم همین مفهوم ساده توانایی ولیاقت شایسته نشان نداده‌اند و یا اینکه نخواسته اند نشان بدهند. مهم ترین دلیل این امر نیز همین است که بیش از 150 سال افراد آگاه جهان اسلام پیرامون ضرورت بسیار بالای وحدت سخن گفته‌اند ولی هنوز نیز عدم اتحاد مسلمانان دربرابر دشمنان ازمشکلات اساسی جوامع اسلامی به حساب می آید. . یقینا در میان هر یک از اقشار جوامع اسلامی افراد آگاه و عمیقی که عملا نشان داده اند که فهم عالی و بالایی از وحدت دارند وجود دارد ولی متاسفانه اگر بخواهیم کارنامه‌ای از برآیند تلاش تاریخی معتقدان به وحدت ارائه دهیم و همچنین اگر بخواهیم در عرصه عمل تاثیر تلاش وحدت گرایان را بیازماییم می‌نگریم که هنوز با وضعیت مطلوب فرسنگها فاصله داریم .
به همین دلیل امروز نیز از یک سو تفرقه از مهم ترین مصایب جهان اسلام است و از سوی دیگر دشمنان جهان اسلام نیز به سبب تفرقه مسلمانان بزرگ ترین ضربات را به جوامع و کشورهای اسلامی وارد می کنند ذخایر و امکانات مادی و اقتصادی جوامع اسلامی را غارت می نمایند ،کشورها و جوامع اسلامی را اشغال می کنند برای از بین بردن فرهنگ اسلامی هر روز گستاخ تر می شوند در بسیاری از جوامع اسلامی حکومت های دست نشانده و مورد نظر خود را روی کار می آورند و...
 اگر به سخنان امام خمینی و سلوک سیاسی و اجتماعی ایشان دقت کنیم در می یابیم که از نظر ایشان وحدت صرفا یک توصیه اخلاقی و یک ارزش فرهنگی و اجتماعی نیست بلکه بزرگترین راهبرد و بهترین روش سیاسی برای قدرتمند شدن جوامع اسلامی برای مقابله با دشمنان و برای قد علم کردن در برابر تجاوزگران نیز محسوب می شود. به همین دلیل است که دشمنان جهان اسلام نیز صدها سال است که ایجاد تفرقه در میان جوامع اسلامی را به عنوان بزرگ ترین و بهترین راهبردبرای تسلط و یا استمرار تسلط بر جوامع اسلامی برگزیده اند و از این طریق به همه اهداف استعماری و دشمنانه خود دست یافته اند.
نشان موفقیت دشمنان نیز همین است که آنها از طریق ایجاد تفرقه هنوز در حالت غلبه هستند و جوامع اسلامی نیز به دلیل ناتوانی در پیش بردن و عمل کردن به راهبرد وحدت هنوز در تفرقه می باشند. به عبارت دیگر تفرقه ما ضامن غلبه دشمن شده است و هر زمانی که این معادله منحوس برهم بخورد و وحدت ما سبب نکبت و هزیمت دشمنان شود می توانیم با افتخار ادعا کنیم که راهبردوحدت را به خوبی پیش برده ایم.به هر حال وحدت دریک جامعه اسلامی امری کاملا ضروری به حساب می آید وبرای اینکه شاهد پیشرفت های روز افزون ایران اسلامی ورسیدن به آن جامعه مدرن با زیرساخت های اسلامی و مذهبی باشیم می بایست درهر کجای این سرای مهروعطوفت که هستیم کلمه وخدت را حفظ و با پایبندی به اصول ولایت فقیه که حافظ و پشتیبان این مملکت است در راستای تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی بکوشیم و بکوشیم.