پیام فرماندار صدوق به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش

شناسه : 782578

پیام فرماندار صدوق به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش


پیام فرماندار صدوق به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش

پیام فرماندار صدوق به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق، "احمدعلی دشتی پور" در پیامی فرارسیدن هفته شورای آموزش و پرورش را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

تشکیل شورای آموزش و پرورش گامی بلند در تحقق فرهنگ مشارکت است. ترسیم افق های روشن آینده و شکوفایی استعدادهای سرشار فرزندان ایران اسلامی با بر افروختن چراغ معرفت و اهتمام جدی فرزانگان علم و ادب  میسر می گردد. آموزش و پرورش در ساختار توسعه کشور، به  عنوان اساس و شالوده پیشرفت و ترقی نظام اسلامی به حساب می آید و نقش مهمی در برنامه های توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند. در این میان موضوع مشارکت در دستگاه های بزرگی همچون آموزش و پرورش  امری ضروری است که مشارکت فکری افراد برجسته و دلسوخته نظام تعلیم و تربیت، از آن، یک آموزش و پرورش فعال و پویا خواهد ساخت.

بهره گیری از عقل وخرد جمعی جزو آموزه های اصیل انسانی است و قرآن کریم رسول وحی را امر بدان نموده است. یقیناً وقتی رسول حق مأمور به بهره گیری از عقل جمعی است این وظیفه برای  دیگران دارای اهمیتی مضاعف  می گردد، چرا که هم اندیشی و کمک گرفتن از همه ظرفیت های فکری، علاوه بر اینکه احتمال خطا در تصمیم گیری را کاهش می دهد زمینه ساز بارور شدن اندیشه ها نیز می گردد.

به همین منظور قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 1372 مجلس محترم شورای اسلامی که از مترقی ترین قوانین در حوزه  آموزش و پرورش است، گامی مهم و ماندگار  در عرصه فرهنگ سازی و مشارکت و بهره گیری از خرد جمعی و عدم تمرکز و تصمیم گیری و بهره مندی از  امکانات محلی و منطقه ای و نظارت مردم و مسئولین در آموزش و پرورش  را فراهم آورده است.

لذا ضمن عرض تبریک هفته گرامیداشت تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش،  امید است زمینه های لازم جهت ایجاد همزبانی، همدلی و همراهی بیش از پیش و ترغیب شوراها به تصمیم سازی و اتخاذ سیاست اجرایی متناسب با نیازهای منطقه ای فراهم گردد و از این مصدر، شوراهای آموزش و پرورش با برخورداری از ظرفیت های عظیم فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و بسیج افراد فرهیخته و صاحب نظر موفقیت های اساسی به دست آورند و با استفاده از فکرها و امکانات و قابلیت های همه آحاد ملت، مشکلات به تدریج رفع گردد و در نهایت اعتلای کیفی  تعلیم و تربیت با همت شوراهای آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذاری و تصمیم گیری محلی محقق شود.   

 

احمدعلی دشتی پور- فرماندار شهرستان صدوق