پیام قدردانی فرماندارصدوق به مناسبت عزاداری باشکوه وخالصانه مردم این شهرستان

شناسه : 781770

پیام قدردانی فرماندارصدوق به مناسبت عزاداری باشکوه وخالصانه مردم این شهرستان


پیام قدردانی فرماندارصدوق به مناسبت عزاداری باشکوه وخالصانه مردم این شهرستان

پیام قدردانی فرماندارصدوق به مناسبت عزاداری باشکوه وخالصانه مردم این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق"احمد علی دشتی پور"روزپنج شنبه درپیامی ازعزاداری بی ریای مردم صدوق قدردانی کرد.دراین پیام آمده است:عزاداری باشکوه وخالصانه مردم صدوق نشان ازارادت وعلاقه آنان به اهل بیت است.

هم چنین دربخش دیگری ازاین پیام آمده است:تازمانی که مردم بانهضت عاشورا وشعارهیهات منه الذله مآنوس باشند هیچ ابرقدرتی نمی تواند برکشورمسلط شودچراکه نظام جمهوري اسلامي منبعث از عاشوراست كه توانست با كمترين امكانات در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب كه همه امكانات و تجهيزات نظامي را در اختيار داشتند بايستد و مقاومت كند و در نهايت پيروزي را به دست آورد.