یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158503274

چهارمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان اشکذر برگزار شد


فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر ضمن تاکید بر ایجاد هماهنگی کمیته های شهرستانی در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم، گفت:مسئولین کمیته ها باید نمودار زمانی برگزاری انتخابات را منظم رصد و برابر با آن نسبت به پیگیری امورات محوله اقدام نمایند.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر در چهارمین جلسه ستاد انتخابات این شهرستان ضمن تبیین موارد مرتبط با شعب اخذ رای، به بیان نکاتی در خصوص تامین امکانات و ارائه آموزش های لازم به عوامل انتخاباتی شهرستان پرداخت.

 

هادی هادی نسب توجه به قوانین و آئین نامه اجرایی انتخابات را مهم عنوان کرد و بر ایجاد هماهنگی کمیته های شهرستانی در راستای برگزاری انتخاباتی سالم، با حضور حداکثری مردم و در فضایی رقابتی تاکید کرد.

 

وی  اظهار داشت: مسئولین کمیته های مربوطه باید نمودار زمانی برگزاری انتخابات را منظم رصد و برابر با آن نسبت به پیگیری امورات محوله اقدام نمایند.

 

 

 آدرس کوتاه :