یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158673061

چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان اشکذر برگزار شد


فرماندار اشکذر گفت: درصد قابل توجهی از افراد جامعه را افراد دارای معلولیت و سالمندان تشکیل می دهد و دستگاه های اجرایی شهرستان باید نسبت به حداقل نیازهای این قشر جهت حضور در جامعه توجه داشته و مشکلات آنها را جهت تردد در فضاهای شهری با اتخاذ تدابیر مناسب بررسی و رفع نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، چهارمین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان با ریاست"هادی نسب" فرماندار و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضا کمیته در محل سالن کوثر فرمانداری برگزارشد.

 

فرماندار اشکذر با اشاره به لزوم اهمیت به تردد معلولین و سالمندان به عنوان شهروندانی که از حقوق اجتماعی یکسان با سایر افراد جامعه برخوردار هستند، گفت: این قشر از جامعه نیاز دارند برای انجام کارهای شخصی و اداری بدون دغدغه در شهر تردد نمایند و از تمامی مکان ها و امکانات شهر نیز بهره مند شوند.

 

هادی هادی نسب اظهار داشت: درصد قابل توجهی از افراد جامعه را افراد دارای معلولیت و سالمندان تشکیل می دهد و دستگاه های اجرایی شهرستان باید نسبت به حداقل نیازهای این قشر جهت حضور در جامعه توجه داشته و مشکلات آنها را جهت تردد در فضاهای شهری با اتخاذ تدابیر مناسب بررسی و رفع نمایند.

 

رئیس اداره بهزیستی و دبیر کمیته مناسب سازی شهرستان اشکذر به ارائه گزارشی از مصوبات و پیگیری های انجام شده در ارتباط با آخرین جلسه کمیته مناسب سازی و مروری بر شرح وظائف دستگاه ها در زمینه مناسب سازی پرداخت.

 

سید محمد میرحاجی با اشاره به اصل20 و21 قانون اساسی کشورگفت: براساس این دو اصل همه در برابر قانون یکسانند و هدف اصلی هم دسترسی وعدم تبعیض دربین عموم مردم است، لذا بایستی حداکثر خدمات را برای معلولان و سالمندان شهرستان فراهم کنیم.

 

در پایان اعضا به ارائه نظرات در رابطه با مناسب سازی اداره خود پراختند و مقرر شد تمامی شعب بانک ها اقدامات لازم را در خصوص مناسب سازی ورودی شعب خود به عمل آورند.

 

 آدرس کوتاه :