چهارمین دوره اعطای کتب و محصولات فرهنگی به کانون های مساجد شهرستان صدوق

شناسه : 784468

چهارمین دوره اعطای کتب و محصولات فرهنگی به کانون های مساجد شهرستان صدوق


چهارمین دوره اعطای کتب و محصولات فرهنگی به کانون های مساجد شهرستان صدوق

چهارمین دوره اعطای کتب و محصولات فرهنگی به کانون های مساجد شهرستان صدوق
  چهارمین دوره اعطای کتب و محصولات فرهنگی به کانون های مساجد شهرستان صدوق آغاز شد.

مسعود حاجی ده آبادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صدوق با بیان این خبر اعلام کرد: در این دوره بیش از 300 جلد کتاب و چند فقره محصولات فرهنگی در قالب نرم افزار به کانون های فرهنگی مساجد سراسر شهرستان اهدا گردیده است که این روند تا پایان سالجاری حداقل طی 2 مرحله دیگر به اجرا در خواهد آمد.