یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146196164

چهارمین مرحله المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور رضوانشهر برگزار شد


این المپیاد ورزشی با حضور دانش آموزان دبستان دخترانه دوره اول سمیه رضوانشهر و در راستای سند تحول بنیادین در حوزه تندرستی، سلامت و تربیت بدنی و با رویکرد شادی، نشاط و کشف و پرورش استعداد های دانش آموزان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، چهارمین مرحله المپیاد ورزشی درون مدرسه با حضور فرماندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداراشکذر در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور رضوانشهر برگزار شد.

 

این المپیاد ورزشی با حضور دانش آموزان دبستان دخترانه دوره اول سمیه رضوانشهر و در راستای سند تحول بنیادین در حوزه تندرستی، سلامت و تربیت بدنی و با رویکرد شادی، نشاط و کشف و پرورش استعداد های دانش آموزان در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

 

 آدرس کوتاه :