یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158135173

کارگاه آموزشی پیشگیری از تخلیه تلفنی در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد


کارگاه آموزشی پیشگیری از تخلیه تلفنی ویژه مسئولین حراست، دفتر و اپراتور تلفن کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان اشکذر با هدف بالا بردن سطح آگاهی، روش ها و راهکارهای در این زمینه در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، کارگاه آموزشی پیشگیری از تخلیه تلفنی ویژه مسئولین حراست، دفتر و اپراتور تلفن کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان اشکذر با هدف بالا بردن سطح آگاهی، روش ها و راهکارهای در این زمینه در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

 

در این کارگاه یکی از روش های تخلیه‌ تلفنی استفاده از "نام و مکان جعلی"  اعلام شد که فرد تماس گیرنده بیشتر خود را از "کارکنان اداره های مربوط به موضوع مورد بحث" معرفی می‌کند و برای تخلیه افراد در سطوح مختلف لحن و اصطلاحات رایج خود را تغییر می‌دهد.

 

عدم پاسخ دهی تا زمان اطمینان و شناخت تماس گیرنده، عدم بازگویی مسائل طبقه بندی شده و ارائه آموزش های لازم به کودکان و اعضای خانواده هنگام صحبت با تلفن از روش های مهم آموزشی مبارزه با تخلیه تلفنی و تلفن های مشكوك بود که در این کارگاه به آن اشاره شد.

 آدرس کوتاه :