یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146233082

کارگروه استمهال تسهیلات بانکی شهرستان اشکذر برگزار شد


معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر از روسای بانک های عامل درخواست کرد تا به تفکیک آمار های تسهیلات ارائه شده در زمینه گلخانه، زراعت و دامپروری تنظیم و مورد بازدید قرار گیرد تا آسیب دیدگان واقعی در زمینه حوادث شناسایی شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر در کارگروه استمهال تسهیلات بانکی این شهرستان که با حضور روسای بانک های عامل برگزار شد، حمایت از کشاورزان و تلاش در جهت جبران خسارت دیدگان در این زمینه را خواستار شد.

 

مصطفی پور دهقان از روسای بانک های عامل درخواست کرد تا به تفکیک آمار های تسهیلات ارائه شده در زمینه گلخانه، زراعت و دامپروری تنظیم و مورد بازدید قرار گیرد تا آسیب دیدگان واقعی در زمینه حوادث شناسایی شوند.

 

 آدرس کوتاه :