کارگروه های آموزشی پایه به پایه ابتدائی در اشکذر برگزار شد

شناسه : 786986

کارگروه های آموزشی پایه به پایه ابتدائی در اشکذر برگزار شد


کارگروه های آموزشی پایه به پایه ابتدائی در اشکذر برگزار شد

کارگروه های آموزشی پایه به پایه ابتدائی در اشکذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش صدوق، روز سه شنبه با حضور سرگروه های آموزشی استان ، کارگروه های آموزشی پایه به پایه ابتدائی دردبیرستان عترت اشکذر برگزار شد .

به گفته معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان صدوق در این کارگروه ها که با هدف کیفیت بخشی به تدریس آموزگاران برگزار می شود، ضمن بررسی کتابهای درسی به مسائل و مشکلات آموزگاران پاسخ داده شد .