کتاب گنجینه کلام تدوین شد

شناسه : 784690

کتاب گنجینه کلام تدوین شد


کتاب گنجینه کلام تدوین شد

کتاب گنجینه کلام تدوین شد

که توسط روابط عمومی فرمانداری صدوق تهیه و تدوین گردیده است. این کتاب شامل سه بخش می باشد که بخش نخست آن شامل جملات گوهر بار چهارده معصوم(ع)،بخش دوم آن جملات بزرگان جهان و بخش سوم آن دربرگیرنده جملات قصار مقام معظم رهبری به مناسبت های مختلف می باشد. گنجینه کلام دارای 152 صفحه میباشد و در قطع وزیری تهیه گردیده است.