یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146226909
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

کشاورزی دانش بنیان رویکرد اصلی بخش کشاورزی شهرستان


فرماندار اشکذر با معیت بخشدار مرکزی و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان از مجتمع خدمات کشاورزی در روستای همت آباد رستاق بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، فرماندار اشکذر با معیت بخشدار مرکزی و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان از مجتمع خدمات کشاورزی در روستای همت آباد رستاق بازدید کرد.

 

فرماندار اشکذر به ظرفیت و پتانسیل بالای منطقه رستاق در بخش کشاورزی اشاره و افزود: کسب رتبه دوم شهرستان در کشت محصولات گلخانه ای و رتبه سوم تولید محصولات کشاورزی خود موید این نکته است که بخش کشاورزی شهرستان در استان جایگاه ویژه ای را داراست.

 

محمدعلی شاه حسینی گفت: توجه ویژه به کشاورزی دانش بنیان یعنی استفاده بهینه از آب، زمین و انرژی باید به عنوان رویکرد اصلی بخش کشاورزی شهرستان اشکذر و به ویژه منطقه رستاق مد نظر قرار گیرد.

 

وی با بیان اینکه راه انداری مجتمع خدمات کشاورزی و انجام فعالیت های مرتبط در این زمینه می تواند در افزایش بهره وری محصولات کشاورزان موثر باشد اظهار داشت: این مراکز با ایجاد تغییر در نحوه کشت محصولات  و تشویق کشاورزان به روش های جدید، باید در ارتقا بازدهی و راندمان بخش کشاورزی شهرستان  موثر باشند.

 

محمدعلی شاه حسینی به حمایت مجموعه دولت در شهرستان اشکذر برای ترویج فعالیت های حوزه کشاورزی دانش بنیان اشاره و ادامه داد: طرح هایی که در کارگروه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تائید شوند می توانند از تسهیلات 6 درصد روستایی و صندوق کارآفرینی امید و پست بانک بهره مند شوند.

 

فرماندار اشکذر بر تعامل و همکاری شرکت تعاونی گلخانه داران به عنوان جامعه هدف مناسب برای بازاریابی این مجتمع خدمات کشاورزی تاکید کرد.

 

 آدرس کوتاه :