یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158706149

کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان اشکذر برگزار شد


کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان اشکذر به ریاست "پوردهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضا در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان اشکذر به ریاست "پوردهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضا در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

 

در این جلسه طرح های واصله به دبیرخانه شورای ترافیک شهرستان از جمله بررسی طرح اصلاحی ساماندهی بلوار 45 متری رضوانشهر و اصلاح بریدگی های موجود به دور برگردان استاندارد، طرح دسترسی به ایستگاه راه آهن و طرح کندروی بلوار دانشگاه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.آدرس کوتاه :