کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرستان صدوق برگزار شد

شناسه : 785473

کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرستان صدوق برگزار شد


کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرستان صدوق برگزار شد

کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، "محمدعلی شاه حسینی"معاون فرماندار صدوق صبح امروز در جلسه کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرستان با تاکید بر برنامه ریزی دقیق در راستای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و افزایش قیمت کالا در موقع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح نمود: قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی در موارد متعددی باعث بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم خواهد شد.

معاون فرماندار صدوق به نظارت دقیق بر قیمت ها قبل از اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: تعزیرات و نیروی انتظامی شهرستان همکاری تنگاتنگی در راستای کنترل وضع بازار و برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب داشته باشند.

در این کمیسیون همچنین پیرامون رسیدگی به شکایات مردم از واحدهای صنفی متخلف، فشار افراد دلال و سودجو برتولیدکنندگان محصولات کشاورزی و جمع آوری کالاهای فاقد نشان استاندارد بحث و بررسی شد.