گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي دهه فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري-1

شناسه : 782840

گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي دهه فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري-1


گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي دهه فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري-1

گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي دهه فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري-1