گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي دهه فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري-2

شناسه : 782850

گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي دهه فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري-2


گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي دهه فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري-2

گزارش تصويري افتتاح پروژه هاي دهه فجر با حضور معاون برنامه ريزي استانداري-2