یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158688604

گزارش تصویری از حضور مردم شهرستان اشکذر در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


اقشار مختلف مردم شهرستان اشکذر با حضور باشکوه خود در پای صندوق های رای وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی نشان دادند.آدرس کوتاه :