گزارش تصویری بازدید فرماندار از روستاهای بخش خضرآباد

شناسه : 2353366

گزارش تصویری بازدید فرماندار از روستاهای بخش خضرآباد