یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158117806

گشت مشترک بازرسی کارگروه تنظیم بازار شهرستان اشکذر از واحدهای صنفی


معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر گفت: در این گشت مشترک برای 11 واحد صنفی متلخف پرونده تعزیرات حکومتی با عناوین مختلف عدم درج قیمت، گران فروشی، تداخل صنف و عرضه گوشت قرمز فاقد برچسب کشتارگاه تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر گفت: در راستای مصوبه کارگروه تنظیم بازار شهرستان اشکذر، گشت مشترک بازرسی با حضور قاضی تعزیرات حکومتی استان، نماینده فرمانداری، مرکز بهداشت و اتاق اصناف شهرستان در قالب طرح نظارت رعایت برچسب قیمت ها در واحدهای صنفی صورت گرفت.

 

مصطفی پور دهقان عنوان کرد: در این گشت از 21 واحد صنفی بازرسی صورت گرفت و برای 11 واحد صنفی متلخف پرونده تعزیرات حکومتی با عناوین مختلف عدم درج قیمت، گران فروشی، تداخل صنف و عرضه گوشت قرمز فاقد برچسب کشتارگاه تشکیل گردید.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر تاکید کرد: همشهریان عزیز می توانند با تماس تلفن 124ستاد خبری اداره صمت گزارش های خود را در خصوص تخلف های اصناف شهرستان اعلام و یا با شماره تلفن 32727850 تماس حاصل نمایند.

 

 آدرس کوتاه :