گفتگو با فرماندار صدوق

شناسه : 780142

گفتگو با فرماندار صدوق


گفتگو با فرماندار صدوق

گفتگو با فرماندار صدوق

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "سعيد عبداللهي" روز دوشنبه در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني فرمانداري پيرامون اهميت مطالعه و كتاب خواني گفت: يكي از مهم‌ترين، شاخصه‌هاي رشد فرهنگي در هر كشوري، كتاب است، كتاب وسيله‌اي براي انتقال و تبادل افكار ميان جوامع مختلف و آگاهي از دستاوردهاي بشري در جهان محسوب مي‌شود.

فرماندار صدوق اظهار داشت: اقوام و مللی كه با مطالعه مانوس بوده و كتاب و كتابخوانی در میانشان رواج بیشتری داشته است، توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل های دیگر منتقل كنند.

رئيس انجمن كتابخانه هاي شهرستان صدوق با اشاره به ترويج فرهنگ مطالع و كتابخواني در افراد گفت: برای رسیدن به این هدف یعنی عادت به كتابخوانی و بسترسازی فرهنگی برای آن، یك برنامه ریزی صحیح و منطقی لازم است كه با ارایه راهكارها، فرهنگ كتابخوانی را در جامعه ایرانی عملی ساخته و به تداوم این فرهنگ در جامعه بینجامد.

عبداللهي افزود: بالطبع یكی از راه های ترویج فرهنگ كتابخوانی، مردمی كردن و تامین منابع و ایجاد انگیزه در یكایك افراد جامعه است.

فرماندار صدوق به مصوبه شوراي فرهنگ عمومي كشور با عنوان "سند نهضت مطالعه مفيد" اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: اين مصوبه از اقدامات بسيار ارزنده شوراي فرهنگ عمومي كشور است و انتظار مي رود با اجرايي شدن آن تحولي شگرف در توسعه فرهنگ مطالعه و كتابخواني در كشور بوجود آيد.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان هدف از "سندنهضت مطالعه مفيد" را دستيابي به جايگاه ممتاز در جهان از نظر سرانه نطالعه از يك طرف و مطالعه مفيد بر اساس سند چشم انداز بخش فرهنگ عمومي در افق 1404 از طرف ديگر عنوان كرد.

فرماندار صدوق از تشكيل اولين نشست طرح "سند نهضت مطالعه مفيد" در شهرستان طي هفته آينده خبر داد.

رئيس انجمن كتابخانه هاي اين شهرستان صدوق در بخش ديگري از گفتگوي خود به سرانه كتابخانه ها در اين شهرستان اشاره كرد و گفت: اين شهرستان از نظر سرانه فضاي كتابخانه در كشور مقام اول را دارد.

فرماندار صدوق اما از سرانه مطالعه در اين شهرستان انتقاد  و تصريح كرد: انتظار داريم زمينه افزايش سرانه مطالعه با سياست هايي چون نهادينه كردن مطالعه مفيد در جامعه و زمينه سازي براي هدايت محتواي مطالعه آحاد جامعه  افزايش يابد.

شهرستان صدوق با بيش از 30 هزار نفر جمعيت داراي 7 كتابخانه عمومي مي باشد كه مقام اول از نظر سرانه فضاي كتابخانه  را در خاورميانه  از آن خود دارد.