19 آبان سالروز تشکیل شهرستان صدوق و تاسیس فرمانداری گرامی باد.

شناسه : 784358

19 آبان سالروز تشکیل شهرستان صدوق و تاسیس فرمانداری گرامی باد.


19 آبان سالروز تشکیل شهرستان صدوق و تاسیس فرمانداری گرامی باد.

19 آبان سالروز تشکیل شهرستان صدوق و تاسیس فرمانداری گرامی باد.
 دفتر و یا نمایندگی می باشند اما با لطف خداوند منان و پیگیری های فرمانداران پیشین و جناب آقای مهندس عبداللهی فرماندار کنونی شهرستان که زحمات و خدمات ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست ، بسیاری از نواقص و کمبودها مرتفع گردیده و امید است با وحدت،تلاش و همت مسولین و دعای خیر مردم شهیدپرور، متدین و غیور این شهرستان ، پله های ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری برداریم و این شهرستان به عنوان شهرستان الگو و نمونه در تمامی زمینه ها مطرح گردد. روابط عمومی فرمانداری شهرستان صدوق