یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158152167
رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر خبر داد:

33 شعبه اخذ رای جهت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان اشکذر


هادی هادی نسب گفت: 33 شعبه اخذ رای جهت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان اشکذر در نظر گرفته شده که از این تعداد 25 شعبه در بخش مرکزی اشکذر شامل 5 شعبه سیار و 20 شعبه ثابت و 8 شعبه نیز در بخش خضرآباد شامل می شود.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، جلسه هیئت اجرایی یازدهمین  دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان اشکذر با دستور کار تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای به ریاست "هادی هادی نسب " فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان و با حضور اعضای هیئت نظارت و هیئت اجرایی انتخابات در دفتر فرماندار اشکذر برگزار شد.

 

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان اشکذر ضمن تشریح ماده قانون انتخابات در خصوص تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای، گفت: برابر ماده 54 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي  پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل و تشكيل هيات اجرايي، این هيئت موظف است در اجراي ماده 36 قانون به منظور تعيين تعداد و استقرار شعب ثبت نام و اخذ راي تشكيل جلسه داده و مراتب را صورتجلسه نموده و به وسيله فرماندار حوزه انتخابيه اعلام دارند.

 

هادی هادی نسب دقت نظر در انتخاب محل و تعیین شعب اخذ رای به منظور تسهیل رای گیری برای عموم شهرستان را از اعضا خواستار شد.

 

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان اشکذر گفت: 33 شعبه اخذ رای جهت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان اشکذر در نظر گرفته شده که از این تعداد 25 شعبه در بخش مرکزی اشکذر شامل 5 شعبه سیار و 20 شعبه ثابت و 8 شعبه نیز در بخش خضرآباد شامل می شود.

 

هادی نسب خاطر نشان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در ستاد انتخابات شهرستان هر یک از اعضای هیئت اجرایی مسئول سه شعبه اخذ رای در شهرستان هستند که انتظار می رود اعضا نسبت به بازدید میدانی از شعب مشخص شده اقدام و ارزیابی های خود را در خصوص مسائل و مشکلات هریک از شعب در جلسه بعدی ارائه نمایند.

 

 آدرس کوتاه :