400 زوج رضوانشهری در انتظار سقف باشند!

شناسه : 785353

400 زوج رضوانشهری در انتظار سقف باشند!


400 زوج رضوانشهری در انتظار سقف باشند!

400 زوج رضوانشهری در انتظار سقف باشند!

فرماندار صدوق در نشست دست اندرکاران مسکن مهر رضوانشهر گفت: تلاش دست اندکران بر این باشد که با رعایت اصول فنی و مقاوم سازی ، واحدهایی با کیفیت و دارای استانداردهای فنی به مردم تحویل گردد.

عبداللهی همچنین تسریع در روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی را خواستار شد .

لازم به ذکر است با اتمام پروژه مسکن مهر رضوانشهر تعداد400 زوج این منطقه خانه دار خواهند شد.