70 پروژه ستاد حوادث شهرستان با حضور مديركل بحران استانداري به بهره برداري رسيد

شناسه : 1477676

70 پروژه ستاد حوادث شهرستان با حضور مديركل بحران استانداري به بهره برداري رسيد


70 پروژه ستاد حوادث شهرستان با حضور مديركل بحران استانداري به بهره برداري رسيد

70 پروژه ستاد حوادث شهرستان با حضور مديركل بحران استانداري به بهره برداري رسيد

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، به مناسبت دومين روز از هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي با حضور مديركل بحران استانداري و معاون فرماندار صدوق 70 پروژه ستاد حوادث اين شهرستان به بهره برداري رسيد.

تعريض پل هاي جاده خضرآباد، آبرساني به اشكوه، بند سنگي هامانه و منبع ذخيره آب از مهمترين پروژه هاي افتتاح شده در اين روز بود.

به گفته معاون فرماندار صدوق اين پروژه ها با اعتباري بالغ بر 21 ميليارد  ريال از محل ستاد حوادث شهرستان تامين اعتبار و افتتاح گرديده است.