اهدای کتاب

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صدوق هدف از اجرای این طرح را تقویت کتابخانه های شهرستان و افزایش سطح مطالعه در بین دانش آموزان و دانش پژوهان عنوان کرد.