فرماندار اشکذر؛

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات و روابط عمومی فرمانداری اشکذر؛ محمدعلی شاه‌حسینی در نشست مشترک اعضای هیئت اجرایی و نظارت شهرستان اشکذر بابیان اینکه روند برگزاری انتخابات در روز جمعه باید هماهنگ و به نحوی منظم از سوی تمامی دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی شود اظهار داشت: در همین راستا مقررشده نمایندگان هیئت اجرایی کلیه ملزومات و صندوق‌های اخذ رأی را ساعت 6 صبح به مسئولین مربوطه تحویل نمایند.

 

وی با اشاره به اینکه پذیرایی عوامل اجرایی به شعب ارسال می‌شود افزود: استقرار اعضا در شعب اخذ رأی و نیز انجام برخی اقدامات به‌منظور فراهم‌سازی روند برگزاری انتخابات از مهم‌ترین فعالیتی می‌باشد که ضروری است با همکاری اعضا در ابتدای صبح صورت گیرد.

 

وی ضمن تأکید برچینش منظم و اصولی صندوق باهدف سرعت بخشیدن به رأی‌گیری مردم اظهار داشت: نمایندگان فرماندار بانظم بخشی به شعب اخذ رأی نسبت به از شکل‌گیری تراکم جمعیتی رأی‌دهندگان مدیریت نمایند.

 

فرماندار بابیان اینکه هیچ‌گونه مشکل امنیتی در شهرستان وجود ندارد افزود: اجازه ایجاد بی‌نظمی به کسی داده نمی‌شود و با افرادی که بخواهند در امنیت انتخابات بی‌نظمی ایجاد نمایند برخورد جدی خواهد شد.