دوره اموزشی ویژه مدیران و مددکاران موسسات خیریه در بهزیستی صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان صدوق، دوره آموزشی مدیران و مددکاران موسسات خیریه در بهزیستی این شهرستان تشکیل شد.

این دوره آموزشی به منظور بالابردن سطح علمی مددکاران موسسات و آشنایی بیشتر از نحوه خدمات دهی به خانواده های تحت پوشش و برقراری ارتباط با مددجویان  برگزار شده است.