ستاد ساماندهي شئون فرهنگي شهرستان صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "محمد علي شاه حسيني" معاون فرماندار اين شهرستان صبح چهارشنبه در نشست  ستاد ساماندهي شئون فرهنگي  مناسبت هاي مذهبي كه در محل سازمان تبليغات برگزار شد بر شناسايي آسيب هاي  فرهنگي و اجتماعي اعياد و عزاداري هاي ملي و مذهبي تاكيد كرد.

وي مهمترين آسيب در برگزاري مناسبت ها را رواج خرافات توسط بعضي از مداحان عنوان كرد و افزود: با توجه به نزديكي به ماه محرم سازمان تبليغات زمينه اي را فراهم نمايد تا سخنرانان و مداحان با منكرات و آسيب هاي  پيش رو آشنا شوند و زمينه اي فراهم شود تا بهترين مراسم در مناسب ها برگزار شود.

وي همچنين از سازمان تبليغات خواست تا نقش پرنگ تري در شناسايي معضلات و آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي شهرستان داشته باشد.