طرح آمبیلیوبی در رستاق تا 15 آذر تمدید شد

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر رستاق، "محمدحسین رحیمی نسب"   مدیر کل بهزیستی استان عصر چهارشنبه در بازدید از اجرای طرح آمبیلیوبی در رستاق از توابع بخش مرکزی صدوق، بر توجه ویژه والدین به سلامتی کودکان تاکید کرد.

وی استقبال مردم این منطقه از طرح یادشده را خوب ارزیابی کرد و از تمدید طرح آمبیلیوبی در رستاق تا 15 آذرماه خبر داد.