فرماندار شهرستان اشکذر:

مشارکت قرض‌الحسنه خیّرین الگویی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام

هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر با قدردانی از همراهی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در جذب مشارکت خیّرین خاطرنشان کرد: مشارکت قرض‌الحسنه خیّرین می‌تواند در تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل و بهره برداری از پروژه آموزشگاه 12 کلاسه شهید غفوری بسیار راهگشا بوده و می‌تواند الگوی مناسبی برای تکمیل دیگر پروژه‌های عمرانی نیمه تمام باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در نشستی با حضور هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر و مدیر آموزش و پرورش شهرستان اشکذر پیرامون تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه خیّری شهید غفوری بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.

هادی‌نسب فرماندار اشکذر در این نشست با بیان اینکه پروژه آموزشگاه 12 کلاسه خیّری شهید غفوری بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اخیراً مشکلات تأمین اعتبار جهت تکمیل این پروژه مرتفع شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تخصیص این اعتبار مدتی طول می‌کشد مشارکت قرض‌الحسنه خیّرین می‌تواند در تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل و بهره برداری از این پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا راهگشا باشد.

نماینده عالی دولت در ادامه با قدردانی از همراهی و همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در جذب مشارکت خیّرین خاطرنشان کرد: مشارکت قرض‌الحسنه خیّرین می‌توان الگوی مناسبی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام باشد.

گفتنی است عملیات اجرایی احداث آموزشگاه 12 کلاسه شهید غفوری با مشارکت خیّرین و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آغاز شده است و در این نشست که پیمانکار پروژه آموزشگاه شهید غفوری و خیّر اشکذری نیز حضور داشتند مقرر گردید عملیات اجرایی جهت تکمیل این پروژه تا زمان تخصیص اعتبار با مشارکت قرض الحسنه خیّرین تداوم یابد.