نشست مربیان مهدهای کودک شهرستان صدوق

با حضور حجت الاسلام طالبیان امام جمعه اشکذر و سعید عبداللهی فرماندار صدوق نشست مربیان مهدهای کودک شهرستان برگزار شد.

در این نشست سعید عبداللهی فرماندار صدوق با اشاره به نقش تربیت پایه ای در رشد فکری و اخلاقی کودک گفت:کودکان همواره مقلد و الگوپذیر از رفتار و گفتار دیگران و بویژه پدر و مادر هستند و چه بهتر که پدر و مادر آمیزه هایی را سرلوحه تربیت فرزندان قرار دهند که دینی و قرآنی باشد و مسیر آینده فرزندان به سمت خداوند و قرآن و نتیجه آن فرزندانی صالح و مومن باشد.

فرماندار صدوق به نقش ویژه مربیان مهدهای کودک در پرورش رشد فکری کودکان اشاره و خاطرنشان کرد: خانواده نخستين نهاد اجتماعي است كه كودك در آن پرورش مي يابد و مي آموزد كه چگونه رفتار اجتماعي داشته باشد . در محيط هاي اجتماعي نظير مهد كودك ، نهادهاي ديگري به جز خانواده در آموزش هنجارها و ارزش ها به فرزندان دخالت دارند و با افزايش سن كودك به مرور از نقش خانواده ها كاسته و بر نقش اين كانون ها در الگودهي به شخصيت كودك افزوده مي شود . مهد كودك براي بچّه ها عموماً جذابيتي بيش از خانه و خانواده دارد و نيز نقشي بسيار اساسي و مهم در تربيت كودكان ايفا مي كند . تأثير پذيري كودكان در مهد كودك به مراتب بيشتر از خانه و خانواده است .

عبداللهی افزود:اگر مربيان ، افرادي آموزش ديده ، كارآمد و متخصص در زمينه تربيت كودكان باشند ،خواهند توانست به بهترين شكل ممكن كودكان را تربيت كنند و اگر مهد كودك ها به مكان هايي جز " محل نگهداري " كودكان تبديل شوند ، به عبارت ديگر به وظيفه اصلي خود كه جامعه پذيري و تربيت صحيح كودكان و نه صرف نگهداري از آنان بدل شوند ، نسل كارآمد و شايسته اي را تحويل جامعه خواهند داد .

تصویب اچرای طرح شناسنامه تربیتی کودکان مهدهای کودک از مهمترین مصوبه این نشست بود که قبلا نیز در قالب یکی ازطرح های فرهنگی شهرستان صدوق مورد توجه و تاکید استاندار یزد قرار گرفته بود.

در پایان این نشست حاتمی رئیس اداره بهزیستی شهرستان صدوق گزارشی از خدمات مهدهای کودک و عملکرد آنها در سالجاری ارائه نمود.

لازم به ذکر است این نشست در محل اداره  بهزیستی شهرستان صدوق برگزار شد.