نشست کارشناسان فرمانداری صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی "فرماندار این شهرستان روز یکشنبه در نشست کارشناسان فرمانداری که در محل سالن کوثر برگزار شد بر تحول اساسی قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد.

وی دستاوردهای این قانون را تحقق عدالت اجتماعی و فقرزدایی عنوان کرد و افزود: یقینا مردم برکات اجرای آن را در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.

عبداللهی همکاری مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را ستود و تصریح کرد: افرادی و جریان های چه در داخل و خارج کشور وجود دارند که نمی خواهند این مهم  به نحو مطلوب به سرانجام برسد و در این جاست که تیزهوشی و درایت مردم و همراهی و همکاری با دولت آنان را مایوس می کند.

در این نشست همچنین کارشناسان فرمانداری نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون مسائل مختلف از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها و دستاوردهای آن برای نظام اقتصادی کشور بیان کردند.