نماد گلزار شهداء روستاي شرب العين ساخته شد

بخشدار خضرآباد با اعلام اين خبر گفت :براي ساخت اين ساختمان كه نمادي ازبزرگداشت شهداء دوران دفاع مقدس در اين روستا مي باشد با اعتباري معادل 150مليون ريال در محل گلزار شهداء روستاي شرب العين ساخته شده است .
سيد احمد ميرزا خليلي در ادامه گفت:اعتبار ساخت نماد گلزار شهداء روستاي شرب العين از محل اعتبارات بنياد شهيد شهرستان صدوق تامين وپرداخت شده است.
روستاي شرب العين در دوران دفاع مقدس 5 شهيد تقديم انقلاب اسلامي نموده است .