هفتم مهرماه روز آتش نشانی

در این بازدید عبداللهی، آتش نشان را نجات بخش زندگی افراد در حوادث و بلایا عنوان کرد و حداکثر کردن سطح پوشش ایمنی برای دست یابی به حداکثرتوسعه را هدف مهم مراکز آتش نشانی در کشور دانست.

وی به خطر پذیری آتشنشانان هنگام حوادث اشاره کرد و افزود: اینکه یک مامور آتش نشانی با تمام وجود خود را به آتش میزند و زیستن خود را به خطر می اندازد و جان افراد را نجات می دهد یقینا اجر معنوی عظیمی دارد.

در این بازدید همچنین احمد زارع پور شهردار اشکذر گزارش مختصری از خدمات آتش نشانی مرکز شهرستان طی شش ماه نخست سالجاری و نیز وضعیت امکانات آن ارائه داد.

اهدا لوح یادبود به آتش نشانان این مرکز از دیگر برنامه های این بازدید بود.