همایش تحکیم بنیان خانواده در صدوق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"محمدعلی شاه حسینی" معاون فرماندار این شهرستان روز پنج شنبه در همایش تحکیم بنیان خانواده که در محل سالن کوثر فرمانداری برگزار شد بر نقش مهم مادران در تعلیم و تربیت فرندان صالح تاکید کرد.

وی کانون گرم خانواده را برآمده از درک متقابل والدین و فرزندان عنوان کرد و اظهار داشت: فرزندان زمانی در خانواده خود احساس آرامش و خودباوری می کنند که والدین به دور از مشکلات روزمره با صحه صدر و درایت ،ارتباط ظریفی را با درون فرزندان برقرار نمایند.

معاون فرماندار صدوق اما گسیختگی در خانواده های متلاشی شده را ناشی از عدم ثبات ، عدم موفقیت در اجرای نقش هاس اساسی توسط یکی از زوجین و تهی بودن بنیان خانواده عنوان کرد و تصریح نمود: می توان با از خوگذشتگی و درک متقابل بسیاری از مشکلات زندگی را مرتفع و بنیان خانواده را تحکیم نمود.

در ادامه این نشست مربیان طرح صالحین بسیج سازندگی به بیان نظظرات خود پیرامون تحکیم بنیان خانواده و نقش والدین د رتعلیم و تربیت فرزندان پرداختند.

شهرستان صدوق با بیش از 30 هزار نفر جمعیت دارای 7600 خانوار می باشد.