گفتگو با بخشدار خضرآباد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،"سيد احمد ميرزاخليلي" روز دوشنبه در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني فرمانداري گفت: انقلاب اسلامي ايران تنها براي بهبود وضع معاش مردم شكل نگرفت، بلكه فراتر از اين، يك ماهيت ارزشي و ديني دارد و از اين رو، اساسي ترين وصف انقلاب ايران، «اسلامي» بودن آن است.

بخشدار خضرآباد افزود: انقلاب ما تنها تحوّل در جامعه و نظام سياسي و اقتصادي آن نيست، بلكه دگرگوني در كيفيت حيات فردي و اجتماعي، اصلي ترين شاخص انقلاب اسلامي است كه با گشودن راه هدايت و ايجاد معرفت متعالي و راستين، صورت واقعي خود را مي يابد و مي بالد.

ميرزاخليلي به دستاوردهاي انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: از مهم ترين پيامدهاي تاريخ ساز انقلاب اسلامي، اقبال مردم جهان به اسلام و دين به معناي عام است. رواج انديشه‌هاي اسلام خواهي در بين مسلمانان، تقويت و تعميق بيداري اسلامي، پديد آمدن جنبش‌هاي اسلامي در كشورهاي عربي و خاورميانه و رشد اسلام گرايي در غرب و شرق دور، همه از كاركردها و رهاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه انديشه و تحوّلاتي است كه در تفكرات مردمان و فراتر از جغرافياي سياسي اين انقلاب رخ داده اند.

بخشدار خضرآباد در ادامه به مسئل بخش خود پرداخت و گفت: خوشبختانه در دهه فجر امسال پروژه هاي متعددي در اين بخش به بهره برداري خواهد رسيد كه همه اين ها به بركت اين نظام و انقلاب است.

وي پروژه هاي قابل افتتاح در دهه فجر را بيش از 20 مورد عنوان كرد و گفت: تامين آب ندوشن و افتتاح 2 واحد مسكوني در اين شهر، اجراي طرح هادي در روستاهاي بخش خضرآباد ، احداث پارك و اجراي ديوار سنگي از مهمترين پروژه هاي قابل افتتاح در اين بخش مي باشد.

ميرزاخليلي همكاري دهياري ها در عمران و آباداني روستاها را ستود و اظهار اميدواري كرد با افزايش بودجه هاي عمراني بخش خضرآباد بسياري از محروميت هاي اين بخش مرتفع گردد.