2 رشته جدید تحصیلی به دانشگاه آزاد اشکذر اضافه شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر ، شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در این دورشته موافقت کرد.

متقاضیان می توانند از اردیبهشت سال آینده با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور و تهیه دفترچه مربوطه ثبت نام نمایند.

قبول شدگان این دو رشته در مهر ماه سال 1390 پذیرش خواهند شد.