بازدید فرماندار صدوق از سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان

 

در این بازدید عبداللهی به نقش ارزنده سازمان تبلیغات در ترویج آموزه های دینی بین مردم و بویژه جوانان اشاره کرد و گفت:نقش مبلغان در بیان و تبیلغ احکام دینی و حقایق اسلامی از سالیان دور برای مردم روشن بوده و در اوج شکل گیری انقلاب اسلامی این روشنگری مبلغان و روحانیون بود که نظام شاهنشاهی را به ورطه سرنگونی کشاند.

عبداللهی به تلاش بیشتر مجموعه سازمان تبلیغات شهرستان صدوق اشاره کرد و گفت این سازمان بایستی در تمامی زمینه ها پررنگ و همواره حاضر و آماده به خدمت باشد و کوتاهی در انجام وظایف نحوله پذیرفته نیست.