بررسی وضعیت شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی" فرماندار این شهرستان یکشنبه بعدازظهر در نشست بررسی وضعیت شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان که با حضور "محمجواد حرزاده" مدیر شرکت تعاونی دهیاری های استان در محل دفتر فرماندار برگزار شد ، از عملکرد شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان تشکر و قدردانی نمود.

وی به نقش سازنده  شرکت تعاونی دهیاری ها در عمران و آبادانی روستاها اشاره کرد و خاطرنشان نمود: در دولت های نهم و دهم با نگاهی که به محرومیت زدایی از روستاها وجود داشته است ، شاهد پیشرفت های قابل قبولی در راه سازی، طرح های هادی و بهسازی روستاها بودیم که همکاری و همراهی و سرعت عمل شرکت تعاونی ها در این موارد قابل تقدیر است.

مدیر شرکت تعاونی دهیاری های استان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه های محوله به این شرکت ، بر پتانسیل بالای شرکت تعاونی ها در اجرای طرح های عمرانی تاکید کرد.

شهرستان صدوق با دوبخش مرکزی و خضرآباد دارای 2 شرکت تعاونی در بخش های یاد شده می باشد.