بلوار عقیق شهرک صنعتی اشکذر آسفالت می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر "محمدجوادکاظمی" سرپرست شهرک صنعتی اشکذردر گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی این شهرداری گفت : با توجه به سختی عبور وسایل نقلیه در مسیر بلوار عقیق شهرک صنعتی نیکو ، این بلوارآسفالت می شود.

وی اظهار د اشت: این بلوار بیش از20 هزار متر مربع زیر سازی ورفوژ و در حدود 10 هزار متر مربع آسفالت نیازدارد .

کاظمی افزود :عملیات زیرسازی پروژه در دست اقدام است که تاپایان سالجاری آسفالت آن  به بهره برداری می رسد. 

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح را بیش از چهارصد میلیون ریال عنوان کرد