به بهانه هفته هوای پاک

آلودگی هوا یعنی حضور یک ، چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد ، به اندازه ای است که برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات ، گیاهان و اموال شود.

اما پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری ، یکی از ره آوردهای انقلاب صنعتی است که از سیصد سال قبل شروع و با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود . تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت ، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد ، فرآورده های مضر و زیانبخشی را به همراه می آورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسانها را تهدید می نماید .

از نخستین دهه های قرن بیستم ، به دنبال مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست ، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته ، تحقیقات و برنامه های علمی برای کنترل آلاینده های بسیارمضررا آغاز نمودند ، اما متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال رشد این مسئله آن طور که باید مورد توجه قرارنگرفته و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ روز به به وخامت می گذارد.

 به هر حال آلودگی هوا دراثرچهارعامل اصلی ، تشدید می یابد که عمدتاً ازعواقب صنعتی شدن محسوب می شوند :

زیاد شدن تعدادشهرها و ترویج فرهنگ شهرنشینی .

گسترش ترافیک شهری .

توسعه سریع اقتصادی .

افزایش مصرف انرژی در بخشهای دیگر.

با مقدمه ای که عنوان شد گذری به شهرستان صدوق می زنیم، شهرستانی با بیش از 30 هزارنفر جمعیت و در فاصله 12 کیلومتری مرکز استان، صنعتی و معروف به یکی از قطب های صنعت استان، کشاورزی و دامپروری و معروف به یکی از قطب های دامداری استان، گلخانه ای و معروف به قطب دوم گلخانه استان.

اما این شهرستان که در ابعاد مختلف به عنوان یک قطب و وزنه توانمند در بین سایر شهرستان ها قد علم کرده است ، شرایط نامطلوبی را از نظر ابعاد مختلف زیست محیطی سپری می کند؛ آلودگی زیست محیطی ناشی از کارخانجات و واحدهای تولیدی متعدد، کوره های آجرپزی و معادن شن و ماسه از یک طرف و خشکی آب و هوا و به تبع آن آلودگی آب و هوایی از طرف دیگر تنفس سالم و عاری از آلودگی را برای شهروندان مرکز شهرستان دشوار ساخته است.

شاهد این مدعا نیز لایه های هوای آلوده است که با فاصله دورتر از مرکز شهرستان به خوبی قابل مشاهده است.

در همین زمینه فرماندار صدوق آلودگی هوای شهرستان را به عنوان یک معضل جدی در سال های آتی عنوان کرد و معتقد است، کانون آلودگی هوای شهرستان صدوق صرفا از کارخانجات کاشی و واحدهای تولیدی نسیت بلکه کوره های آجر پزی و معادن شن وماسه مسبب عمده این آلودگی هستند.

این مقام مسئول افق دو ساله و 10 ساله شهرستان در سند توسعه و چشم انداز یادآور شد و گفت:دو برنامه علمی و عملیاتی برای کنترل این وضعیت طی 2 سال داریم؛ اول امکان سنجی شهرک آلاینده ها و دوم مجهز شدن واحدهای آلاینده به سیستم های رعایت زیست محیطی.

وی انتقال واحدهای آلاینده به شهرک آلاینده ها را از برنامه های عملیاتی شهرستان در سال های دورتر عنوان کرد.

"مهدی دهقانی" یکی از شهروندان اشکذر معتقد است آلودگی هوای اشکذر مسئله ای نیست که بتوان صرفا با شعار دادن حل کرد بلکه می بایست یک عزم جدی و قاطع برای حل این معضل وجود داشته باشد.

وی می گوید مردم اشکذر و روستاهای اطراف آن هوای بیمارکننده ای را تنفس می کنند.

"فضل ا... زارع نژاد" یکی دیگر از شهروندان این شهر درباره آلودگی هوا می گوید: برای رسیدن به وضع مطلوب می بایست با واحدهایی که در رعایت محیط زیست تخلف می کنند به شدت برخورد کرد.

وی معتقد است کودکان و نوجوانان این شهر در آینده با مشکلات تنفسی و ریوی مواجه خواهند شد.

هوای پاک حق همه شهروندان است و صرفا شعار دادن برای آن مشکلی را حل نخواهد کرد، آنچه مهم است احساس مسئولیت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از یک سو و نظارت و توجه ویژه مسئولین به مسائل زیست محیطی هر شهر و دیاری از سوی دیگر است که سلامت فرد و جامعه را تضمین خواهد کرد.

به امید هوایی پاک...