تسریع در اجرای پروژه مسکن مهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری در جلسه مشترک فرماندار صدوق، مدیریت بنیاد مسکن و رئیس مسکن و شهرسازی استان ، فرماندار صدوق خواستار اجرای فاز دوم مسکن مهر اشکذر شد.

در این جلسه مشترک سعید عبداللهی مسکن مهر را یکی از ارزنده ترین و ماندگارترین خدمات دولت پس از انقلاب عنوان کرد و بر رفع دغدغه مسکن جوانان به عنوان یکی از مهترین مسائل تاکید کرد.

فرماندار صدوق از روند پیشرفت فاز اول مسکن مهر مرکز شهرستان ابراز خشنودی کرد و بر تسریع در روند اجرایی فاز دوم مسکن مهر تاکید کرد.

لازم به ذکر است با شروع فاز دوم این پروژه 250 زوج جوان مرکز شهرستان خانه دار خواهند شد.