جایگاه شهرستان صدوق در کنکور سراسری 89 برجسته است

امسال نیز استان یزد طبق سنوات گذشته رتبه اول کنکور سراسری را از آن خود کرده است که این افتخار حاصل تلاش دانش آموزان و دبیران استان یزد است.

وی جایگاه شهرستان صدوق در این افتخار را برجسته عنوان کرد و افزود: شهرستان برتر در کنکور سراسری 89 در روزهای آتی توسط استاندار معرفی و در مراسمی از عوامل این موفقیت تجلیل خواهد شد.