جلسه ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز با مقتضیات منطقه‌ای شهرستان اشکذر برگزار شد

در نشستی به ریاست روح‌الله ردائی فرماندار شهرستان اشکذر پیرامون ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز با مقتضیات منطقه‌ای شهرستان بویژه  حضور اتباع در گلخانه‌ها، کوره‌های آجرپزی، کارهای ساختمانی و صنایع غذایی بحث و تبادل‌نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در نشستی که به ریاست روح‌الله ردائی فرماندار شهرستان اشکذر و به منظور ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز با مقتضیات منطقه‌ای برگزار شد؛ نیازسنجی مشاغل به اتباع خارجی، تصدی‌گری اتباع، ممنوعیت اشتغال اتباع در صنایع غذایی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور اتباع خارجی غیرمجاز بویژه در گلخانه‌ها، کوره‌های آجرپزی، کارهای ساختمانی و صنایع غذایی بحث و تبادل‌نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.