دستاوردهاي سفرهاي استاني رئيس جمهور

سفرهاي استاني اين دولت در جهت شناسايي وحل مشكلات و معضلاتي مردمي بوده كه در اين سال هاي پس ازپيروزي انقلاب شكوهمندمان كمتر كمك و ياري به آنها شده است. مردمي كه در دورترين نقاط ايران زمين حتي باور حضور رئيس جمهور كشور را در شهر و روستاي خود نداشتند اكنون در بسياري از مناطق براي 3 بار متوالي رئيس جمهور و وزرا را از نزديك مشاهده كرده و با آنها از مسائل و مشكلات خود گفته اند.

دولت هاي نهم و دهم تنها دولت هايي هستند كه در جهت بهبود واقعي و به دوراز خيال پردازي هاي مرسوم نسبت به خدمت رساني به مردم همت گمارده و با تمركز كارشناسانه بر مسائل مرتبط با هر استان علاوه بر حل مشكلات ، توانسته است  درجهت شعارهميشگي اش يعني عدالت محوري گام بردارد.مي‌توان نتايج سفرها و مصوّبات استاني هيئت دولت در حرکت به سمت تحقق توسعة اقتصادي عادلانه در کشور را در قالب عناوين زير بيان کرد:

١- از نظر سياسي ـ اجتماعي

حضور رييس‌جمهوري و دولتمردان در استان‌ها، شهرها و دورترین نقاط كشور و ديدار با مردم، باعث تعامل و ارتباط و علاقه متقابل مردم و مسئولان خواهد شد كه نتيجه مهم آن افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد و باور بيشتر مردم به مسئولان است.

در عين حال، مسئولان از نزديك با روحيات، نيازها و خواسته‌هاي مردم آشنا خواهند شد.

٢- كاهش فرآيند بوروكراسي و كاغذبازي

يكي از آفت‌هاي نظام اداري كاغذبازي، بوروكراسي پيچيده است كه معمولا باعث تحقق نیافتن امور يا طولاني شدن آن خواهد شد. حضور دولت در استان‌ها و شناخت و حل مسأله و مشكل در حقيقت شكستن اين حلقه بسته و گاهي در راستای تمركززدايي اداري، افزايش بهره‌وري، كاهش فرآيند انجام كار و رضايت مردم خواهد شد. بر همين اساس، مردم براي حل مشكلات به اين سفرها بسيار ميدوارند.

3- آثار سياسي بين‌المللي

حضور ميليوني مردم، در استقبال از رييس‌جمهوري، در حقيقت يك سخنرانی وفاداري به نظام و آمادگي مردم براي دفاع از اصول و مباني انقلاب اسلامي به ‌ويژه مبارزه با نظام استكبار و دفاع از حق مسلم هسته‌اي است، به گونه ای كه دشمن با ديدن اين وفاداري و شور و شوق مردم به موضع انفعال خواهد افتاد و اهداف نظام در صحنه بين‌المللي بهتر و سريعتر و كاملتر پيگيري خواهد شد.

4- آثار اقتصادي – اسلامي

بررسي پرونده‌هاي نيمهتمام از نزديك، رفع موانع مالي، مديريتي ـ حقوقي و افزايش سرعت تكميل پروژه آثار و بركات فراواني را فراهم مي‌كند.

قوه‌ها اولويت‌بندي مي‌شود، پرونده‌ها را متناسب با ظرفيت و استعداد منطقه تعريف مي‌كنند و گره‌هاي كور توسعه منطقه را از نزديك مي‌گشايند.

5- توسعه عدالتمحور

از نكات مهم، شعار «توسعه عدالت ‌محور» است؛ توزيع متوازن اعتبارات و تسهيلات و امكانات كشور، توجه ويژه به مناطق محروم، توسعه و آباداني روستاها، توجه به امور رفاهي، ورزشي، فرهنگي مناطق محروم، باعث رشد متوازن كشور و گام مهمي در تحقق عيني عدالت است. مردم با همه وجود، طعم شيرين عدالت را چشيده و دغدغه اصلي آن‌ها مطالبه عدالت خواهد شد. در عين حال، آثار و بركات توسعه و آباداني عدالت‌محور را از نزديك لمس خواهند كرد.

6- پاسخگويي و به چالش كشيدن مسئولان

حضور مسئولان در میان مردم، ضمن افزايش اعتماد و حل فوري مشكل مردم، بستر پاسخگويي مسئولان را فراهم خواهد كرد. مردم به ‌طور روشن، صريح و رودر رو از مسئولان پرسش كرده و عملكرد و سيستم آنها را به چالش مي‌كشند. در اين سيستم، مسئولان موظفند پاسخ روشن و منطقي به مردم بدهند. امكان ارزيابي عملكرد مسئولين ملي و استاني در نتيجه اين سفرها قابل بررسي و سنجش است. برای نمونه، در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري، مشاركت گسترده مردم، رأي بالا به آقاي احمدي‌نژاد، به‌ ويژه در مناطق محروم و شهر‌هاي كوچك و روستاها، بزرگترين معيار موفقيت اين کار است.

7- تأثير مثبت در روحيه مديران كشور

وقتي وزير يا معاون وزير در بين مردم، روستاها و مناطق محروم حضور پيدا مي‌كند، خودبه‌خود ساده‌زيستي، خداباوري، رسيدگي به امور مردم در رفتار آنها نهادينه خواهد شد. آشنايي با درد مردم از نزديك و لمس آن‌، آغاز تفكر و برنامه‌ريزي براي شناسايي عوامل اصلي مشكلات و رفع آنها خواهد شد.

در پايان يادآوري مي گردد اين روش مديريتي كه در كشور نهادينه شده، روش مطالبه مردم از دولت‌هاي آينده هم خواهد بود؛ چنان‌كه از هم‌اكنون، براي بسياري از كشورهاي جهان به ‌عنوان يك مدل مديريتي نيز مطرح است.