فرماندار صدوق از کلاس های نهضت سواد آموزی همت آباد بازدید کرد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی" فرماندار این شهرستان روز دوشنبه از کلاس های سوادآموزی واقع در گلخانه های همت آباد رستاق بازدید کرد.

فرماندار صدوق در این بازدید نقش آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش زنان شاغل در نقاط محروم روستایی را ستود و اظهار داشت: ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به روستائیان از اقدامات ارزنده دولت در این چند سال است و انتظار می رود با این نگاه ویژه به روستاییان طی چند سال آینده شاهد فقر فرهنگی در روستاها نباشیم.

عبداللهی همچنین اظهار امیدواری کرد خدمات بهداشتی و حمایتی ساکنین گلخانه های روستای یاد شده تقویت یابد.

شهرستان صدوق با بیش از 30 هزار نفر جمعیت، دارای 98 درصد باسواد بوده و تعداد 119 نفر نیز تحت آموزش نهضت سواداموزی در شش ماهه دوم سالجاری می باشند.