به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" در نشست هماهنگي ستاد سرشماري عمومي كشاورزي  اين شهرستان با تاكيد بر همكاري كليه ادارات شهرستان و بسيج همه امكانات در راستاي اجراي اين سرشماري افزود: سرشماري سال 1393 با دستور رياست محترم جمهور و ابلاغ آن به كليه دستگاه هاي اجرايي آغاز گرديده كه نشان از اهميت كار مي باشد.

فرماندار و رئيس ستاد سرشماري عمومي كشاورزي شهرستان اشكذر آمار دقيق و درست را مبناي همه تصميم گيري ها و كارها دانست و افزود: براي برنامه ريزي هاي كلان كشور آمار دقيق و شفاف مي تواند به بهترين تصميم گيري ها كمك كند.

در ادامه اين نشست مسئولين كميته هاي ستاد سرشماري شهرستان به بيان گزارش كار كميته ها پرداختند.

حل مشكلات نقليه، تجهيز ستاد سرشماري و هماهنگي بين بخش هاي خضرآباد و مركزي از مهمترين دستور كار اين نشست بود.