نشست کارگروه اشتغال شهرستان صدوق
در این نشست فرماندار صدوق با تاکید بر برنامه ریزی و توجه ویژه کلیه مسئولین برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها با هدف جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها خواستار تهیه و تدوین سند اشتغال در شهرستان صدوق شد.
تهیه سند اشتغال شهرستان صدوق با اعتباری بالغ بر پانصد میلیون ریال توسط مدیرکل روستایی استانداری، برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی توسط فنی و حرفه ای صدوق و تصویب 13 طرح کارآفرینی با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از جمله مصوبات این نشست بود.