پیام شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات صدوق به مناسبت سفر ریاست جمهری به استان یزد

بار دیگر نسیم مهرورزی دولت دهم بر آسمان استان یزد وزیدن گرفت و بارقه های امید در این خطه از سرزمین ایران زمین به یمن حضور دوباره رئیس جمهور محبوب و مردمی جلوه گر شد،تا مردم همیشه نجیب یزد به برکت میزبانی فرزند شجاع و مردمی این مرزوبوم و مجموعه همکاران سخت کوشش در هیات محترم دولت و استان فرصتی دوباره برای تسهیل و شتاب فرآیند توسعه در این استان کویری یابند.

بی شک سفر رئیس محترم جمهور به این استان همچون گذشته می تواند زمینه های توسعه و پیشرفت را بیش از پیش فراهم سازد.

نگاهی گذرا به سفرهای اول و دوم رئیس جمهور و هیات محترم دولت نشان از علاقه مندی بی ریا و خالصانه مردم این منطقه به خادمان و دلسوزان نظام دارد و اکنون در آستانه این سفر ارزشمند و سرنوشت ساز،مردم قدرشناس و همیشه در صحنه شهرستان صدوق بار دیگر با حضور وصف ناپذیر خود عظمت و شکوه اراده ملت ایران در این خطه ولایتمدار را رقم زده و ضمن حمایت از سیاستهای خردمندانه دولت در عرصه های داخلی و خارجی نشان خواهند داد که لحظه ای از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی که با خون هزاران شهید به ثمر رسیده است دست نخواهند کشید.

از مردم عزیز و همیشه در صحنه شهرستان صدوق می خواهیم با حضور پر نشاط در آئین استقبال از رئیس محترم جمهور و هیات دولت در استان شرکت نموده و همچون گذشته صحنه های بدیعی از اتحاد ، همبستگی ، همراهی با نظام مقدس جمهوری اسلامی و خادمان ملت را خلق نمائید تا انشاءالله این سفر با برکت همچون سفرهای پیشین اسباب رشد و شکوفایی استان و شهرستان صدوق را بویژه در ابعاد فرهنگی بیش از پیش فراهم سازد.